Hà Tĩnh Thông báo kết quả hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin Tức

(Baohatinh.vn) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả hội nghị xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ngày 27/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm.

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí:

– Lê Thế Nhiên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Can Lộc (nay là Trung tâm Y tế huyện Can Lộc);

– Lê Văn Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Thạch Hà (nay là Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà);

– Phan Đắc Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định:

– Kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Thế Nhiên và đồng chí Lê Văn Bình;

– Cách hết chức các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Phan Đắc Hùng.